logo

Projekt Café Evropa se snaží formou debat v českých městech a podcastů přiblížit evropská témata široké veřejnosti.

Debaty Café Evropa objíždějí všechny české regiony a možná se zastaví i ve Vašem městě. Během debat se probírají nejrůznější evropská témata - často spojená s místem, ve kterém se debata odehrává. Diskuze je ve formě besedy s návštěvníky a můžete se na nich tak zeptat na cokoliv, co Vás zajímá.

Pokud za námi nemůžete dorazit na debatu, nahráváme také podcast Café Evropa, který najdete ve všech podcastových aplikacích. Podcast Café Evropa přináší rozhovory na aktuální témata se zajímavými osobnostmi. Jestli se na rozhovory raději díváte, všechny naše podcasty najdete i ve formě videí na platformě YouTube.

Archiv událostí >>

Viktor Daněk

Před vstupem do nevládního sektoru Viktor Daněk působil deset let jako novinář. V Českém rozhlase se soustředil především na pokrývání dění v Evropské unii, téměř pět let strávil jako stálý zahraniční zpravodaj v Bruselu, odkud přispíval i do dalších médií. Předtím získal zkušenosti také v oblasti komunikace a marketingu, kterým se věnoval v bankovní skupině České spořitelny a na ČVUT v Praze. Vystudoval mediální studia na FSV UK a mezinárodní vztahy a evropská studia na MUP. Studoval také politologii na VŠE v Praze, kde působil jako předseda Klubu mladých politologů. V Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM působí od října 2023 jako zástupce ředitele. V publicistické činnosti pokračuje na volné noze jako komentátor a analytik. Zajímá se o institucionální otázky evropské integrace, globalizaci a o evropskou klimatickou a migrační politiku.

Jolana Humpálová

Působí jako zástupkyně šéfredaktora ve Voxpotu, nezávislém médiu zaměřeném na zahraniční dění. Nejčastěji se soustředí na lidskoprávní témata a na to, jak se proměňuje (především evropská a severoamerická) společnost. Moderuje podcast Puls, reportovala z Turecka, Velké Británie, Itálie, Švédska, Dánska a dalších zemí. V médiích se pohybuje od roku 2015.

Tým Evropské komise v České republice poskytuje veřejnosti informace o Evropské unii, zvyšuje povědomí o činnostech Komise a sleduje vývoj veřejného mínění v České republice. Evropská komise v České republice pořádá rovněž nejrůznější akce, zajištuje fungování Evropského domu v Praze a spravuje síť 13 informačních středisek Europe Direct v dalších městech ČR.

Úkolem Kanceláře Evropského parlamentu je přiblížit občanům ČR informace o politice EU, zejména o složení, strukturách, aktivitách a rozhodnutích EP, přijímaných ve spolupráci s jinými institucemi EU. Na druhé straně také informuje vedení EP a jeho orgány o významných událostech a aktuální situaci v ČR. Zprostředkovává kontakty na jednotlivé složky EP a zajišťuje návštěvy představitelů EP v ČR.

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think-tank, který se zaměřuje na otázky evropské integrace. EUROPEUM má za cíl přispívat k dlouhodobému rozvoji demokracie, bezpečnosti, svobody a solidarity v Evropě a aktivnímu vystupování ČR v EU. EUROPEUM provádí výzkum, publikuje, organizuje vzdělávací aktivity a formuluje nové názory a stanoviska k vytváření domácí a evropské politiky.